Om

Om oss


Under sommaren 2013 bildades Askum Fiber EF av några boende i östra Sotenäs. Vårt mål vara att skaffa fiber till alla som ville ansluta sig. Vi utvidgade snabbt vårt område som idag sträcker sig från Tullboden i öster till och med Ramsvik i väster.


Först 2015 fanns det pengar att söka på Länsstyrelsen. Vi sökte, vi fick och 2016 började vi gräva. Vi tecknade en totalentreprenad för projektet med ByNet.


Redan under 2015 började vi skriva avtal, vi hade då hunnit bli drygt 600 medlemmar. 2016 skrev vi avtal med alla markägare inom området.


2016 - 17 grävde vi drygt 11mil, många möten med entreprenörer, markägare, kommunen och myndigheter genomfördes.


Våren 2017 tecknade vi avtal med Telia som Tjänsteleverantör av vårt gruppavtal och Zitius som kommunikationsoperatör.


I juni 2017 hade vi driftsstart!


Sedan 2016 har styrelsen varit väldigt intakt och idag 2020 är vi två av sex som varit med från början och de övriga sedan 2015-16. Från 2017 är styrelsen arvoderad med en summa som bestäms på årsmötet.


Idag


Vi har nu ett komplett fibernätverk med 2 nodhus och 280 fördelningsskåp. Vi fortsätter att installera nya anslutningar och har fortsatt en god kapacitet att ansluta fler medlemmar.


Vi har idag 700 anslutningar, vi säljer fiberkapacitet till både Västvatten och Mobilmastägare.


Länsstyrelsen har godkänt vår slutrapport och hela vårt bidrag har utbetalts under våren 2020.