Fiberfrågor

Om vårt fibernät

Askum Fiber Ekonomisk förening är nätägare. Det betyder att alla medlemmar tillsammans äger hela nätet uppdelat på olika andelstal.

Det började med att Askum Fiber bildades med mål att, enligt byalagsmodell, projektera och bygga nätet. Föreningen anlitade ByNet att sköta stora delar av projekteringen. Föreningen slöt en mängd avtal med markägare för att kunna gräva för kabeln.

Finansieringen har bestått av bidrag från Europeiska jordbruksfonden, medlemsinsatser och medlemsavgifter.

Medlemssida

Fiberekonomi Sverige AB administrerar bland annat vårt medlemsregister och där kan du som medlem logga in och kontrollera och ändra en del av informationen om dig själv. Du kan logga in med användarnamn och lösenord eller med svenskt bank-id. Där kan du också styra hur du får din faktura, brev, e-post, e-faktura eller autogiro.
Ju mer vi effektiviserar systemet, desto viktigare är det att våra indata är riktiga. Så snälla logga in och ändra om ni byter postadress, mobilnummer eller e-postadress.
Logga in HÄR.

Förfallodagar

Ett stort antal medlemmar är anslutna till det gruppavtal som finns med Telia (avtalet utgår juni/juli 2024).

Alla medlemmar betalar också en serviceavgift. Faktureringsperiod kan väljas månadsvis/kvartalsvis/årsvis. All fakturering sker förskottsvis. Fakturan har förfallodag den 28:e två månader före periodens början. Exempelvis:

Förfallodag 2023-02-28 för kvartal 2 (april-juni).

Om fel uppstår

Skulle det uppstå fel skall du alltid göra felanmälan till din tjänsteleverantör.

Om du har vårt gruppavtal skall du vända dig till Telia. Du kan ringa 90200 eller via internet logga in på 

https://www.telia.se/privat/mitt-telia/logga-in

Om du inte har gruppavtalet och valt något annan tjänsteleverantör skall du vända dig till den leverantören. På https://bohuslan.zmarket.se/privat/felanmalan kan du se hur du kan nå samtliga tjänsteleverantörer.

När felanmälan är gjord kommer tjänsteleverantören att börja en felsökning i sina system. Hittas inget fel där kommer de att meddela vår kommunikationsoperatör med begäran att fortsätta felsökningen i vårt nät.

Du kan också få information om aktuella driftavbrott. De flesta tjänsteleverantörer har sidor med driftinformation. Telia har sin information här: 

https://www.telia.se/privat/driftinformation och Zmarket här: https://zmarket.se/privat/driftinformation.