Hem


Bredband via fiber för oss på landsbygden i Sotenäs kommunKallelse

Med anledning av fusionen mellan Askum Fiber Ek. för. och Tossene Fiber Ek. för. har Bolagsverket påpekat att vi av formella skäl bör hålla ytterligare en extrastämma. Styrelsen kallar därför medlemmarna i Askum Fiber Ekonomisk Förening till extra föreningsstämma för behandling och godkännande av fusionsplan.


Bakgrund
Vid föreningsstämman 2022-04-18 fick styrelsen i uppdrag att tillsammans med styrelserna för Tossene Fiber Ekonomisk Förening ta fram ett gemensamt förslag till fusionsplan. Detta uppdrag är nu utfört och revisorerna har yttrat sig samt planen registrerats. Fusionsplanen ska nu behandlas och, enligt styrelsens förslag godkännas, av föreningsstämman. I fusionsplanen föreslås att Sotenäs Fiber Ekonomisk Förening ska vara övertagande förening och att Askum Fiber Ekonomisk Förening och Tossene Fiber Ekonomisk Förening ska vara överlåtande föreningar. Medlemmarna i Askum Fiber Ekonomisk Förening och Tossene Fiber Ekonomisk Förening kommer vid en fusion bli medlemmar i Sotenäs Fiber Ekonomisk Förening. Samtliga tillgångar, skulder och förbindelser kommer att tas över av Sotenäs Fiber Ekonomisk Förening. Fusionen beräknas kunna genomföras senast 2024-01-01.

Fusionsplanen och revisorernas yttrande bifogas till kallelsen. Dagordning

Stämmans plats/tid: Tossene Bygdegård 11 juni 2023 kl 15.00

Om oss


Askum Fiber är en ekonomisk förening som bildats av ideella krafter. Vi förser fastigheter i vårt område med ett snabbt och säkert bredband, TV och telefoni via ett optiskt fibernätverk. Vi är väl rustade för framtidens kommunikation.

Vårt område


Fibernätverket omfattar södra halvan av Sotenäs kommun förutom tätorterna.